Shri Jagtap Sanjay Chandrakant
(Chairman)

Shri Kothadiya Ramaniklal Ramchand
(vice Chairman)

Shri. Kakade Dhananjay

Shri. Dhamdhere Shivajirao

Shri. Jagtap Sharadchandra

Shri. Bhongale Hemant

Smt.Takawale Savita

Shri. Badade Rajendra

Shri. Badade Dilip

Shri.Pawar Manohar

Sou.Jagtap Rajvardhini

Shri. Jagadale Prakash (CA)

Shri.Aambekar Sanjay

Sou.Bajare Pallavi

Adv.Yuvraj Warghade

Shri.Nikude Shekhar

Shri.Bhapkar Dhansing

Shri.Bhonde Martand